Arhive kategorija: Trigonometrijske funkcije

Primena trigonometrije

Trigonometrijske funkcije, verovali ili ne, mogu se naći skoro svuda oko nas. Bez obzira da li slušate muziku ili gledate ka neboderu, sinus i kosinus mogu se naći u svim sferama života. Funkcije sinusa i kosinusa mogu takođe biti predstavljene u trouglovima od 90 stepeni u našoj okolini. Na primer, udaljenost od senki drveta i visine osobe može biti povezana pravim trouglom. Pročitajte više Primena trigonometrije

Inverzne trigonometrijske funkcije

Inverzne trigonometrijske funkcije su: arcsin x (arkussinus), arccos x (arkuskosinus), arctg x (arkustangens), arcctg x (arkuskotangens). One su inverzne trigonometrijskim funkcijama: sin x, cos x, tg x, ctg x. Prefiks arkus potiče od latinske reči arcus – luk, ugao. Nazivaju se i ciklometrijske funkcije. U nekim zemljama pišu ih na uobičajen, opšti način za inverzne funkcije: sin-1x, cos-1x, tg-1x, ctg-1x. Pročitajte više Inverzne trigonometrijske funkcije

Trigonometrijske funkcije oštrog ugla

Neka je trougao ABC pravougli, gde je C teme pravog ugla. Zna se da se stranice trougla koje su naspram oštrih uglova, CA i CB, nazivaju katete, a stranica naspram pravog ugla, stranica AB, hipotenuza. Neka je a dužina katete CB, bTrougao1
dužina katete CA i c dužina hipotenuze AB. Neka je, α mera ugla CAB u stepenima i β mera ugla CBA u stepenima. Mera ugla ACB je 90°.

U pravouglom trouglu, količnici a/c,b/c,a/b,b/a su zavisni od ugla α. Oni su određene funkcije ugla α, odnosno trigonometrijske funkcije tog ugla. Pročitajte više Trigonometrijske funkcije oštrog ugla