Svođenje na I kvadrant

1)Iz II u I kvadrant

sin(π/2+α) = cosα                                    sin(π-α) = sinα

cos(π/2+α) = -sinα                                   cos(π-α) = -cosα

tg(π/2+α) = -ctgα                                    tg(π-α) = -tgα

ctg(π/2+α) = -tgα                                    ctg(π-α) = -ctgα

2)Iz III u I kvadrant

sin(π+α) = -sinα                                     sin(3π/2-α) = -cosα

cos(π+α) = -cosα                                     cos(3π/2-α) = -sinα

tg(π+α) = tgα                                        tg(3π/2-α) = ctgα

ctg(π+α) = ctgα                                      ctg(3π/2-α) = tgα

3)Iz IV u I kvadrant

sin(3π/2+α) = -cosα                                  sin(-α) = -sinα

cos(3π/2+α) = sinα                                   cos(-α) = cosα

tg(3π/2+α) = -ctgα                                   tg(-α) = -tgα

ctg(3π/2+α) = -tgα                                   ctg(-α) = -ctα

Periodičnost

sin(2π+α) = sinα

cos(2π+α) = cosα

tg(π+α) = tgα

ctg(π+α) = ctgα

%d bloggers like this: